Twardy packaty sad[1] (teke twardopackaty sad[2]) wóznamjeni rostlinowe družyny, kótarychž płody su ako twardopackate płody wutwórjone. Pśi tom jo nutśikowny źěl płodoweje sćěny wodrjewjony, mjaztym až zwónka jo měsny a zwětšego mězgaty.

Packa rozeznawa toś te płody wót jagodow, měsna zwenkowna płodowa sćěna, płodowe měso wót wórjechow.

Twardopackate płody licy we głownym k sadowych družynow (wěcej mjenjej słodke płody), togodla zwucone pomjenjowanje twardopackaty sad, lěcrownož teke płody, kótaryž ni typiski k sadoju lice (na pś. kokosowy wórjech), k rostlinam z twardopackatymi płodami słuša.

Wažny twardy packaty sad jo: rjaschen, wišnina (płod: wišnja), nektarina, aprikoza, domacna slěwcyna, slěwcyna a mirabela, kótarež słuša k rodoju prunus.

Galerija płodowWobdźěłać

Glědaj tekeWobdźěłać

NotyWobdźěłać

  1. Dolnoserbsko-nimski słownik, ISBN 3-7420-1096-4, bok 288, pód gronidłom packaty
  2. W internetowem słowniku: Steinobst