Njaboga pata (z pódtitelom 111 žortow a luštnych tšojeńkow z Dolneje Łužyce) su knigły, kótarež jo wudało Ludowe nakładnistwo Domowina w lěśe 1992. Wudawaŕ a zestajaŕ knigłow jo Werner Měškank. Knigły jo ilustrěrowała Iris Brankačkowa.

Žorty a tšojeńka, kótarež su wózjawjone w toś tych knigłach, su byli wubrane z Pratyje, Nowego Casnika a archiwa serbskego rozgłosa. Zběrali su je a wulicowali m.dr. Marta Bělkowa, Wylem Bjero, Uwe Gutšmidt, Karlo Jordan, Herbert Nowak, Erich Wojto, a teke Werner Měškank[1].

Werner Měškank, zestajaŕ toś tych knigłow, jo w pśedsłowje napisał: Take su směchy Dolnych Serbow, kenž daju nam poglědnuś do wšednego žywjenja a mentalnosći luźi w Błotach a wokolnosći[2].

Nóžki wobźěłaś

  1. Njaboga pata, Budyšyn 1992, b. 4
  2. Njaboga pata, Budyšyn 1992, b. 5

Wótkaze wobźěłaś