{{{mě}}}Dokumentacija pód toś tym tekstom se njepokaza, jolic pśedłoga se wužywa.

To jo pśikładowa pśedłoga, kótaraž wužywa pśedłoze {{1 cela na ceru/górna cera}} a {{2 celi na ceru}}, aby pokazali, kak mógu z nju koděrowaś.

Glědaj teke

Pśedłogi Pśedłogi za nadpisy
{{1 cela na ceru}} µ {{1 cela na ceru/górna cera}} µ
{{2 celi na ceru}} µ {{2 celi na ceru/górna cera}} µ
{{3 cele na ceru}}  
{{2 celi na ceru/pśikład}}  
{{1abo2wobraza}}  
µ pódpěraju mikroformatyJolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.