background-color:#FFFFFF; border:solid 1px #99B3FF; width: 242px; clear:right; float:right; margin-bottom:0.5em; margin-left:1em;


Dokumentacija pód toś tym tekstom se njepokaza, jolic pśedłoga se wužywa.

Wužywanje

Tuta pśedłoga wopśimjejo formatěrowanja za druge pśedłogi, na pśikład {{Babel-głowa}}. Wóna se w tabelowem formatěrowanju: {| style={{Babel-stil}} wužywa. Teke jo warianta {{Babel-stil|float={{{float|}}}}} móžna. Wariabla float móžo gódnosć left abo right měś.Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.