1

Dokumentacija Dokumentacija

Wužyśe

{{IsLeapYear|lěto}}
lěto normalny jo {{ CURRENTYEAR }} = 2024.
Formula:
{{#expr: ((({{{1}}}) mod 4 = 0) and (({{{1}}}) mod 100 != 0)) or (({{{1}}}) mod 400 = 0)}}
Wužywaj {{subst:IsLeapYear}} aby toś ten kode gótowy za opcionalnu substituciju w drugej pśedłoze dostało.

Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.