Dokumentacija Dokumentacija

Toś ta pśedłoga pśetwóri gregorjaniski datum do datuma juliańskego kalendra a pokaza wobej w formaśe d. mmmjul. / d. mmm yyyygreg.. W paźe proga lěta se teke juliańske lěto pokaza. Jolic se toś ten prog lěta na 1. Januara njedatěrujo (co bu na pś. w Rusojskej akle wót 1700 tak póstajone[1]), tak se musy w parametrje „prog lěta“ mjasec pódaś w kótaremž se jo prog lěta stało.

Až do 14. oktobra 1582 se jano juliański datum pokaza. Wót 15. oktobra se wobej datuma pokazujotej.

Parametry

Wótcakowane parametry

 1. źeń ako licba wót 1 až 31
 2. mjasec ako licba wót 1 až 12
 3. lěto 4-městnowa pozitiwna ceła licba

Opcionalne parametry

 • prog lěta Licba mjaseca pśed abo pó gregorjaniskem progu lěta dnja 1. Januara ako licba wót -11 až 12. Normalnje = 1 (Januar). Jolic se jo prog lěta južo 4 mjasece prjedy w septembrje wótměł, pótom pódawaj -4. Jolic se jo prog lěta akle 9 mjasecow pózdźej w septembrje wótměł, pódawaj 9. Wažne za Rusojsku (bycantiniski zachopjeńk lěta) pśed 1.1.1700. Tam jo był prog lěta južo 4 mjasece pśed tom w septembrje. Toś, se musy -4 zapisaś.[2]
 • FormatJUL (Format juliańskego datuma) ako string w Syntaksa funkcije time. Tu wobstoj móžnosć změniś pokazanje juliańskego datuma a na pódaśu mjenja mjaseca wótstupiś (gódnota = j.). Birgt aber die Fehlerquelle, dass bei einem Monatssprung nur der gregorianische Monat aber nicht der julianische Monat angezeigt wird. Ist somit mit Vorsicht zu verwenden. Default = j." "F
 • FormatGREG (Format gregorjaniskego datuma) ako string analogiski „FormatJUL“.
 • wótkaz = jo, jolic gregorjaniski datum (źeń gromaźe z mjasecom a ekstra licba lěta) se ma wótkazowaś (na. pś. 12. julij 2024). Notny za biografiskej datuma naroźenja a wumrěśa. Jolic coš juliański datum pśeśiwo Datumsformatierungskonvention teke wótkazowaś, tak až to jo móžne z pomocu parametra „FormatJUL“.
 • krotki = jo, jolic se ma pokazanje licba lěta pódtłocyś. To ma zmysł, pśi dłujkich nastawkach z wšakimi datami njepokazaś kuždy raz licbu lěta a tak běg cytanja pówušyś. K wulicenju juliańskego datuma jo licba lěta ako tśeśi parameter tola notna. Standardowa gódnota jo prozna.
 • dłujki = jo k wupisanju howacej skrotconego wótkazowanja „jul.“ a „greg.“. To se ma maksimalnje jaden raz na zachopjeńku nastawka wužywaś. Standardowa gódnota jo prozna.

Pśikłady

Datum Pśetwórjony Datum Zapśěgnjenje
14. Oktober 1582 14. oktobra 1582jul. {{JULGREGDATUM|14|10|1582}}
14. Oktober 1582 14. oktobra 1582 (Juliański kalender) {{JULGREGDATUM|14|10|1582|dłujki=jo}}
15. Oktober 1582 5. oktobrajul./ 15. oktobra 1582greg. {{JULGREGDATUM|15|10|1582}}
10. Januar 1583 31. decembra 1582jul./ 10. januara 1583greg. {{JULGREGDATUM|10|1|1583}}
11. Januar 1583 1. januarajul./ 11. januara 1583greg. {{JULGREGDATUM|11|1|1583}}
11. Januar 1583 1.jul./ 11. januar 1583greg. {{JULGREGDATUM|11|1|1583|FormatJUL=j.|FormatGREG=[[j. F|j." "F]]}}
11. Januar 1583 1. januarajul./ 11. januara 1583greg. {{JULGREGDATUM|11|1|1583|wótkaz=jo}}
28. Februar 1700 18. februarajul./ 28. februara 1700greg. {{JULGREGDATUM|28|2|1700}}
1. März 1700 19. februarajul./ 1. měrca 1700greg. {{JULGREGDATUM|1|3|1700}}
28. Februar 1701 17. februarajul./ 28. februara 1701greg. {{JULGREGDATUM|28|2|1701}}
1. März 1701 18. februarajul./ 1. měrca 1701greg. {{JULGREGDATUM|1|3|1701}}
28. Februar 1701 17. februarajul./ 28. februaragreg. {{JULGREGDATUM|28|2|1701|krotki=jo}}
1. März 1701 18. februarajul./ 1. měrcagreg. {{JULGREGDATUM|1|3|1701|krotki=jo}}
3. Januar 1695 w Rusojskej 24. decembrajul./ 3. januara 1695greg. {{JULGREGDATUM|3|1|1695|prog lěta=-4}}
3. August 1695 w Rusojskej 24. julijajul./ 3. awgusta 1695greg. {{JULGREGDATUM|3|8|1695|prog lěta=-4}}
3. September 1695 w Rusojskej 24. awgustajul./ 3. septembra 1695greg. {{JULGREGDATUM|3|9|1695|prog lěta=-4}}
3. Oktober 1695 w Rusojskej 23. septembra 1696jul./ 3. oktobra 1695greg. {{JULGREGDATUM|3|10|1695|prog lěta=-4}}
3. Januar 1696 w Rusojskej 24. decembrajul./ 3. januara 1696greg. {{JULGREGDATUM|3|1|1696|prog lěta=-4}}
12. julij 2024 29. junijajul./ 12. julija 2024greg. {{JULGREGDATUM|{{LOCALDAY}}|{{LOCALMONTH}}|{{LOCALYEAR}}
14. Oktober 1582 14. oktober 1582jul. {{GREGDATUM|14|10|1582}}
15. Oktober 1582 15. oktobra 1582greg. {{GREGDATUM|15|10|1582}}
11. Januar 1583 11. januar 1583greg. {{GREGDATUM|11|1|1583|FormatJUL=j.|FormatGREG=[[j. F|j." "F]]}}
11. Januar 1583 11. januara 1583greg. {{GREGDATUM|11|1|1583|wótkaz=jo}}
12. julij 2024 12. julija 2024greg. {{GREGDATUM|{{LOCALDAY}}|{{LOCALMONTH}}|{{LOCALYEAR}}

Ü-Test JULGREGDATUM: 29. junijajul./ 12. julija 2024greg.

Tak funguje w napismje

29. junijajul./ 12. julija 2024greg. (ze zasunjenim ":")
 • 29. junijajul./ 12. julija 2024greg. (z listowanim "*")
 1. 29. junijajul./ 12. julija 2024greg. (z nalicenim "#")

Ü-Test GREGDATUM: 12. julija 2024greg.

Tak funguje w napismje

12. julija 2024greg. (ze zasunjenim ":")
 • 12. julija 2024greg. (z listowanim "*")
 1. 12. julija 2024greg. (z nalicenim "#")

Nožki

 1. Meyers Lexikon online; pśir. teke Juliański kalender
 2. Kalenderlexikon

Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.