Dokumentacija Dokumentacija

To jo pśedłoga za rěcne informacije, kótaraž ma někótare parametry.

Wužyśe

Cil pśedłogi jo daś rozdźělne informacije kótarež někak póśěgujo na rěcy. Za to se teje ISO 639-kod wužywa.

Syntaksa

{{Rěc|xxx|parameter}}

Parametry

Juž funkcioněrujuce parametry se w tabeli z pšawym pśikładom pokazuju. Hyšći njedefiněrowane parametry se gójźi cerwjeny wótkaz z tekstom Pśedłoga:Rěc/parameter pokazowaś.

parameter rezultat sintaksa pśikład
1 ISO 639-1 {{lingv|de|1}}
2 ISO 639-2 {{lingv|de|2}}
3 ISO 639-3 {{lingv|de|3}}
m mě rěcy ako substantiw (na pś. serbšćina) {{lingv|de|m}}
M mě rěcy ako substantiw (na pś. Serbšćina) {{lingv|de|M}}
lokatiw mě rěcy ako substantiw w lokatiwje (na pś. serbšćinje) {{lingv|de|lokatiw}}
a adjektiwna forma mjenja {{lingv|de|a}}
A adjektiwna forma mjenja {{lingv|de|A}}
e adwerbowa forma mjenja {{lingv|de|e}}
mě rěcy w rěcy sam
pó kodach wužywane we Wikipediji
{{lingv|de|mě}}
* mě rěcy w rěcy sam
z wótkazom na Wikipediju w rěcy
{{lingv|de|*}}
nastawk mě rěcy w rěcy sam
z wótkazom na nastawk wó rěcy we Wikipediji w rěcy
{{lingv|de|nastawk}}
en engelske mě rěcy {{lingv|de|en}}
fr francojske mě rěcy {{lingv|de|fr}}

Hlej tež


Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.