Dokumentacija Dokumentacija

Slěd parametrow jo wažny.

Pśikład 1

Kode:

{{takson-logo|šćitany|gadowaty|med|jědny|njejědny}}

Rezultat:

Šćitana družynaGadowata družynaGójarska rostlinaJědna rostlinaNjejědna rostlina


Pśikład 2

Kode:

{{takson-logo|šćitany|med|jědny}}

Rezultat:

Šćitana družynaGójarska rostlinaJědna rostlina


Slěd parametrow njama wuznam za pšawosć wuwołanja. Wobrazki se pokazuju w slěźe, w kótaremž parametry stoje.

Warianty

Město adjektiwow na -y móžoš teke adjektiwy na -a wužywaś, ale město gódnoty med se móžo gójarski abo gójarska wužywa.

Pśikład 3

Kode:

{{takson-logo|šćitana|gadowata|gójarska|jědna|njejědna}}

Rezultat:

Šćitana družynaGadowata družynaGójarska rostlinaJědna rostlinaNjejědna rostlinaJolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.