Pśedłoga:Titelowy symbol

pśikładowy tekst
Dokumentacija Dokumentacija
Wužyśe

Toś ta pśedłoga zmóžni pśidaś diskretny symbol napšawo pódla titela nastawka.

Syntaksa
{{Titulowy symbol
  |naprawo=10
  |wótkaz=Pomoc:Přikład
  |tekst=přikład
  |wobraz=přikład.jpg
  |wjelikosć=14
}}
  • napšawo : Dalokosć wobrazka wót pšaweje kšomy. (opcionalne, standardna gódnosć jo 10px.)
  • górjejce : Dalokosć wobrazka wót górneje kšomy. (opcionalne, standardna gódnosć jo 10px. Rědko se pótrjebujo, na pś., jolic symbol ma njepśigódnu wusokosć.)
  • wótkaz : Bok do kótarejež klik na symbol wjeźo (opcionalne, standardnje wón wjeźo sem). Za kategoriju abo wobraz, doprědka sajź pšosym symbol « : » (na pś., :Kategorija:Wikipedija:Pśedłoga).
  • titel : Titel informaciskego woknješka kótarež se pokaza pśi dotkanju z myšu (opcionalne, Titelowy symbol abo mě pśedłogi standardnje). Njewužywaj pšosym wikijowe znamješka kaž : |, }} atd.
  • wobraz : Direktnje mjena wobraza kótaryž se ma pokazaś (opcionalny, Fairytale bookmark.png standardny). Wobraz móžo póchadaś z commons.
  • wjelikosć : Wjelikosć wobraza (bźez jadnoty px, opcionalny, 14 standardny).
Glědaj
  • Toś ta meta-pśedłoga se njama direktnje w encyklopediskim mjenjowym rumje wužywaś.

Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.