Toś ta pśedłoga jo uniwersalna pśedłoga za ZC-tabelowe cery: metro

  • Parameter1: ID wobraza, na pś. BHF, glědaj wobrazowy katalog w projektowem boku
  • Parameter2: km-informacija
  • Parametro3: Tekst
  • Parametro4: Pśispomnjenje
  • mjenjowany parameter US: nimski Umstiegsmöglichkeiten (móžnosć změniś ceru resp. metro)
  • mjenjowany parameter PX: šyrokosć wobraza (na pś. PX=50px), jolic to njejo date, da płaśi standard wót 20px