Rosa Luxemburg - Rozalia Luksenburg (* 5. měrca 1871 w Zamośći, Pólska; † 15. januara 1919 w Barlinju) jo była wuznamna zastupjerka europskego źěłaśeŕskego gibanja a rozsudna proletariska internacionalistka. W lětoma 1918-1919 jo była wóna pśedsedaŕka nowozałožoneje Komunistiskeje strony Nimskeje. Bu zgromadnje z Karlom Liebknechtom wót pšawicaŕskego lichotnego korpsa w Barlinju zamordowana.

Rosa Luxemburg
Zakładne daty
datum naroźenja 5. měrca 1871
rodne město Zamość
datum wumrěśa 15. januara 1919
městno wumrěśa Barliń
Wobźěłaś
p  d  w

Wótkaze wobźěłaś

  Commons: Rosa Luxemburg – Zběrka wobrazow, widejow a audio-datajow