Stanisław Tilich, nimski Stanislaw Tillich (* 10. apryla 1959 w Nowej Wjesce pla Kamjeńca), jo politikaŕ strony CDU a něgajšny ministaŕski prezident Lichotnego stata Sakskeje.

Stanisław Tilich
Stanisław Tilich (2014)
Zakładne daty
datum naroźenja 10. apryla 1959
rodna wjas Nowa Wjeska
Wobźěłaś
p  d  w

Stanisław Tilich póchada ze serbskeje familije katolskeje konfesije. Pó swójom šulskem wukubłanju a abiturje na Serbskim gymnaziju w Budyšynje jo na Techniskej uniwersiśe Drježdźany z wótzamknjenjom diplomowego inženjera za konstrukciju a kólesynowu techniku studował a zachopi w lěśe 1984 ako konstrukter w pśedewześu za elektroniku w Kamjeńcu w Górnej Łužycy źěłaś.[1] Wót 1987 do 1989 běšo pśistajony wokrejsnego zastojnstwa Kamjeńc a wót 1989 do 1995 samostatny srjeźnostawski pśedewześaŕ.

Hyšći pśed pśewrotom bu Tilich w lěśe 1987 cłonk CDU w NDR, w lěśe 1990 cłonk cełonimskeje CDU. 18. měrca 1990 jo wótpósłańc prědneje lichotnje wuzwóloneje Ludoweje komory wordował. Pó jeje rozpušćenju w běgu nimskego zasejzjadnośenja źěłašo až do lěta 1994 ako wobglědowaŕ w Europskem parlamenśe. W 4. Europskem parlamenśe (1994-1999) běšo wuzwóleny cłonk za Nimsku a fungěrowašo ako zastupujucy pśedsedaŕ etatowego wuběrka a generalny rozpšawjaŕ za etat Europskeje unije. [2] [3] [4] Wót 1992 do 1999 běšo cłonk pśedsedstwa Europskeje ludoweje strony.

W lěśe 1999 jo jogo tegdejšy ministaŕski prezident Sakskeje Kurt Biedenkopf do swójogo kabineta pówołał, źož běšo až do 2002 statny ministaŕ za zwězkowe a europske nastupnosći.

W kabineśe Georga Milbradta wuzwólonego w lěśe 2002 za ministaŕskego prezidenta źěłašo Tilich nejpjerwjej až do 2004 ako statny ministaŕ a šef statneje kanclaje a wót 2004 ako Sakski statny ministaŕ za wobswět a rolnikaŕstwo. W tom casu starašo se wósebnje wó wutwarjenje šćita pśeśiwo pówódnicy pó Łobjowej pówódnicy w awgusće 2002.

W lěśe 2007 bu Sakski statny ministaŕ za financy a naslědnik Horsta Metza wótstupjonego dla krizy sakskeje krajneje banki a wjeźešo jadnanja wó nabitu krajnu banku na boku Georga Milbradta. [5]

14. apryla 2008 jo jogo Georg Milbradt w swójom wótstupnym wuzjawjenju ako naslědnika za amt ministaŕskego prezidenta a ako krajnego pśedsedarja strony naraźił.[6] 24. maja 2008 jo strona jogo na strońskem zjězdźe w Šwikawje za krajnego pśedsedarja sakskeje CDU wuzwóliła. Wót 28. maja 2008 jo wón był ministaŕski prezident Lichotnego stata Sakskeje. Tilich jo był z tym prědny ministaŕski prezident Lichotnego stata w stawiznach pó pśewrośe, kenž jo se w Sakskej naroźił a rownocasnje jo prědny Serb w amśe ministaŕskego prezidenta.

Stanisław Tilich bydli w Pančicach-Kukowje, jo wóženjony a ma dwě góleśi.

Žrědła wobźěłaś

  1. FTD 14. apryla 2008: Profil: Stanislaw Tillich
  2. FAZ.net 14. apryla 2008: Naslědnik. Stanislaw Tillich – Serb w Sakskej (nimski)
  3. Frakcija CDU sakskego krajnego sejma (nimski)
  4. Pśeglěd wó funkcijach/źěłach w Europskem parlamenśe (nimski)
  5. Süddeutsche Zeitung 14. apryla 2008 Stanislaw Tillich. Zurückhaltend, souverän, loyal
  6. Milbradt stürzt über Landesbank-Affäre – Finanzminister wird Nachfolger Spiegel Online, 14. apryla 2008

Wótkaze wobźěłaś

  Commons: Stanislaw Tillich – Zběrka wobrazow, widejow a audio-datajow