Wójwodstwo (pólski województwo, nimski Woiwodschaft) jo w Pólskej druga nejwuša zastojnska jadnotka, pśirownujobna z nimskimi zwězkowymi krajami. Cełkownje wobstoj pólski stat z 16 wójwodstwow. Wójwodstwo wobstoj z wšakich powiatow (wokrejsow).

Wójewódstwa w Pólskej