Odriny ług [1] (nim. Oderbruch) jo nutśikokrajny delta pśi Odrje w Pólskej a w nimskem wokrejsu Markojski Odriny kraj w Bramborskej na pódpołnoc wót Frankobroda a wót Dolneje Łužyce.

Geografiska kórta
Neuhagenska kupa w Odrinem ługu

Stawizny Wobdźěłać

Odriny ług jo stary historiski region wót pólskego kralojstwa.

Žrědła Wobdźěłać

  1. W internetowem słowniku: Oderbruch

Wótkaze Wobdźěłać

  Commons: Odriny ług – Zběrka wobrazow, widejow a audio-datajow