Dokumentacija Dokumentacija

Toś ta pśedłoga jo uniwersalna pśedłoga za ZC-tabelowe cery z tśi symbolami jaden pódla drugego.

 • Parameter1: ID prědnego wobraza (jolic žeden symbol, prozne wóstaj)
 • Parameter2: ID drugego wobraza (jolic žeden symbol, prozne wóstaj)
 • Parameter3: ID tśeśego wobraza (jolic žeden symbol, prozne wóstaj)
 • Parameter4: km-Pśidaśe
 • Parameter5: Tekst
 • Parameter6: Pśispomnjeńka
 • Parameter7: Pśispomnjeńka napšawo
 • mjenjowany Parameter PX: wusokosć wobraza (na pś. PX=50px), jolic to njejo definěrowane, da gódnota 20px płaśi
 • mjenjowany Parameter HI: CSS-klasa za „Highlight“, aby wěste wótrězki wuzwignuli, pśikład glědaj de:Seetalbahn
 • mjenjowany Parameter T1: „Teleskop 1“, tu se pśidaśe ZC-symbola wócakujo, z kótarymž pśi wěrcejcerowem teksće prozny flack wuše a niže wopšawdnego lěwego ZC-symbola zacynje.
 • mjenjowany Parameter To1: „Teleskop górjejce 1“, glědaj Teleskop 1 ale jano górny prozny flack
 • mjenjowany Parameter Tu1: „Teleskop dołojce 1“, glědaj Teleskop 1 ale jano dolny prozny flack
 • mjenjowany Parameter T2: „Teleskop 2 “, kaž T1, ale za srjejźny ZC-symbol
 • mjenjowany Parameter To2: „Teleskop górjejce 2“, kaž To1, ale za srjejźny ZC-symbol.
 • mjenjowany Parameter Tu2: „Teleskop dołojce 2“, kaž Tu1, ale za srjejźny ZC-symbol.
 • mjenjowany Parameter T3: „Teleskop 3 “, kaž T1, ale za pšawy ZC-symbol
 • mjenjowany Parameter To3: „Teleskop górjejce 3“, kaž To1, ale za pšawy ZC-symbol.
 • mjenjowany Parameter Tu3: „Teleskop dołojce 3“, kaž Tu1, ale za pšawy ZC-symbol.

Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.