Dokumentacija Dokumentacija

Toś ta pśedłoga jo uniwersalna pśedłoga za ZC-tabelowe cery ze styri symbolami jaden pódla drugego.

 • Parameter1: ID prědnego wobraza (za žeden symbol prozny wóstaj)
 • Parameter2: ID drugego wobraza (za žeden symbol prozny wóstaj)
 • Parameter3: ID tśeśego wobraza (za žeden symbol prozny wóstaj)
 • Parameter4: ID stwórtego wobraza (za žeden symbol prozny wóstaj)
 • Parameter5: km-pśidaśe
 • Parameter6: Tekst
 • Parameter7: Pśispomnjeńka
 • Parameter8: Pśispomnjeńka napšawo
 • mjenjowany Parameter PX: wusokosć wobraza (na pś. PX=50px), jolic to njejo definěrowane, da gódnota 20px płaśi
 • mjenjowany Parameter HI: CSS-klasa za „Highlight“, aby wěste wótrězki wuzwignuli, pśikład glědaj de:Hindenburgbrücke
 • Teleskop-Parameter: tu se pśidaśe ZC-symbola wócakujo, z kótarymž pśi wěcejcerowem teksće prozne flacki wuše abo niže wopšawdnego ZC-symbola zacynje.
  • mjenojwany parameter To1: za górny prozny flack wušej prědnego symbola.
  • mjenjowany parameter To2: za górny prozny flack wušej drugego symbola.
  • mjenjowany parameter To3: za górny prozny flack wušej tśeśego symbola.
  • mjenjowany parameter To4: za górny prozny flack wušej stwórtego symbola.
  • mjenjowany parameter Tu1: za dolny prozny flack nižej prědnego symbola.
  • mjenjowany parameter Tu2: za dolny prozny flack nižej drugego symbola.
  • mjenjowany parameter Tu3: za dolny prozny flack nižej tśeśego symbola.
  • mjenjowany parameter Tu4: za dolny prozny flack nižej stwórtego symbola.

Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.