Dokumentacija Dokumentacija

Toś ta pśedłoga jo uniwersalna pśedłoga za ZC-tabelowe linki t něgajšnymi zawodnymi městnami.

  • Parameter1: ID wobraza, na pś. BHF, glědaj Wikipedija:Pśedłoga zeleznicowa cera.
  • Parameter2: km-pśidaśe
  • Parameter3: Mě zawodnego městna
  • Parameter4: Pśispomnjeńka
  • Parameter5: Pśispomnjeńka napšawo
  • mjenjowany Parameter PX: wusokosć wobraza (na pś. PX=50px), jolic to njejo definěrowane, da gódnota wót 20px płaśi
  • mjenjowany Parameter HI: CSS-klasa za „Highlight“, aby wěste wótrězki wuzwignuli, pśikład glědaj de:Seetalbahn
  • mjenjowany Parameter T: „Teleskop“, tu se pśidaśe ZC-symbola wócakujo, z kótarymž se pśi wěcejcerowem teksće prozne flacki wušej a nižej wopšawdnego ZC-symbola zacynjaju
  • mjenjowany Parameter To: „Teleskop górjejce“, glědaj Teleskop ale jano górny prozny flack
  • mjenjowany Parameter Tu: „Teleskop dołojce“, glědaj Teleskop ale jano dolny prozny flack

Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.