Spiraeoideae
Lěsna mjetelica (Aruncus dioicus)
systematika
Domena Eukaryoty
Swět Rostlinstwo
  Jadrowe eudikotyledony
  Rosidy
Eurosiden I
pórěd: Rosales
swójźba: Rožowe rostliny (Rosaceae)
pódswójźba: Spiraeoideae
wědomnostne mě
Spiraeoideae
C. Agardh.
Wobźěłaś
p  d  w

Spiraeoideae su pódswójźba rožowych rostlinow (Rosaceae). Pó molekulargenetiskich pśepytowanjach bu pódswójźba rozšyrjona a wopśimjejo teke něga ako swójskej pódswójźbje wjejźonej měkopackosadowych rostlinow (něnto Subtribus Pyrinae) a twardopackosadowych rostlinow (rod Prunus).

Commons
Commons

Pśiznamjenja

wobźěłaś
 
Kwiśonkowy diagramm wót Spiraea hypericifolia.

Zastupuju su pśedewšym kerki a bomy.

Łopjena su wósebnje jadnore a měnjate a wobsejźe pódlańske łopjena.

Kwiśonkowy keluch (Hypanthium) njejo zwětšego z płodowymi łopjeńkami zrosćone. Teke toś te su lichotne a njezrosćone.

Płody su kompleksne měchowcy, nažki, kompleksne kapslowe płody (Coccetum), twardopackate płody abo jabłukowe płody.

Cyanogene glykosidy su powšyknje rozšyrjone, Sorbitol se w signifikantych manjach twórje. Chromosomowe zakładne licby su x = 8, 9, 15, abo 17.

Systematika

wobźěłaś

Wobjim Spiraeoideae bu wót Potter et al. (2007) dla molekulargenetiskich pśepytowanjow wažnje rozšyrjony, pśi tom něga ako swójske pódswójźby wjeźone měkopackosadowe rostliny a twardopackosadowe rostliny buchu do Spiraeoideae integrěrowane.

Pódswójźba wobstoj ze sedym tribusow a dweju rodowu, kótarejž se žednemu tribus pśirědujotej.

Tribus Amygdaleae

Tribus Amygdaleae wótpowědujo něgajšna swójźba twardopackosadowe rostliny a wopśimjejo na družynach bogaty rod Prunus.

Tribus Neillieae

Tribus Neillieae wobsejźi zrosćone płodowe łopjeńka, płod jo kompleksny měchowc. Pódlańske łopjena su hinfällig, cyanogene glykosidy se zdaju felowaś. Chromosomowa zakładna licba jo x = 9.

Tribus Sorbarieae

Sorbarieae wobsejźi měnjate a zestajane łopjena, Adenostoma ma mutličkojte až měnjate, jadnore łopjena. Płodowe łopjeńka su zrosćone, płod jo nažka abo kompleksny měchowc. Chromosomowa zakładna licba jo x = 9.

Tribus Spiraeeae
 
Wjerjebinowa wjerbička (Sorbaria sorbifolia)

Spiraeeae su zelišćowe rostliny abo kerki a twórje wótergi rozety. Pódlańske łopjena feluju, płody su kompleksne měchowcy abo kompleksne nažki. Chromosomowa zakładna licba jo x = 9.

Supertribus Kerriodae

wobźěłaś

Kerriodae D. Potter, S. H. Oh, K. R. Robertson su molekulargenetiski ako monofyletiski takson definěrowane a wopśimjejo dwa tribusa.

Tribus Osmaronieae

Pódlańske łopjena feluju abo su hinfällig, płod jo coccetum, twardopackaty płod abo kompleksny twardopackaty płod. Chromosomowa zakładna licba jo x = 8.

Tribus Kerrieae
 
Neviusia alabamensis

Płod jo zwětšego nuculanium (pódobny twardopackaty płod, ale ze suchym perikarpom), pśi Neviusia kompleksna nažka. Chromosomowa zakładna licba jo x = 9 (pśi Coleogyne 8).

Supertribus Pyrodae

wobźěłaś

Supertribus Pyrodae C.S. Campbell, R.C. Evans, D.R. Morgan & T.A. Dickinson wopśimjejo rod a tribus. To su wutrajne zelišćowe rostliny, kerki abo bomy. Pśi někotarych rodach su łopjena zestajone. Płodowe łopjeńka su zwětšego zrosćone. Semjenišća stoje bazalnje a su pó dwójośe. Družyny su žywjarje brunawinych gribikow Phragmidium a Gymnosporangium.

Tribus Pyreae
 
Vauquelinia californica

Pyreae wopśimjejo subtribus ale teke tśi rody, kótarež su žeden subtribus pśirědowane. Bazowa chromosomowa licba jo x = 17 (pśi Vauquelinia 15).

z nimskeje wikipedije
  • D. Potter, T. Eriksson, R. C. Evans, S. Oh, J. E. E. Smedmark, D. R. Morgan, M. Kerr, K. R. Robertson, M. Arsenault, T. A. Dickinson, C. S. Campbell: Phylogeny and classification of Rosaceae. Plant Systematics and Evolution, Band 266, 2007, S. 5-43. doi:10.1007/s00606-007-0539-9