Wšedny blušć
Ivy uf1.jpg
Wšedny blušć (Hedera helix)
systematika
Domena Eukaryoty
Swět Rostlinstwo
  Asteridy
Euasteridy II
pórěd: (Apiales)
swójźba: Aralijowe rostliny
(Araliaceae)
rod: Blušć[1][2] (Hedera)
družyna: Wšedny blušć
wědomnostne mě
Hedera helix
L.
Wobźěłaś
p  d  w
Information icon.svg
Gatunek trujący.svg

Wšedny blušć (Hedera helix) jo rostlina ze swójźby aralijowych rostlinow.

Płod
Ilustracija

WopisWobdźěłać

Wšedny blušć jo lězecy kerk, kótaryž dośěgnjo wusokosć wót 0,5 až do 20 m.

ŁopjenaWobdźěłać

Łopjena eksistěruju we dwěma formoma. Łopjena njekwiśecych pšuśikow (primarne, sćinowe łopjena) su 3-rožkaśe až do 5-rožkaśe lapate. Łopjena kwiśecych pšuśikow (sekundarne, swětłowe łopjena) su owalne-lancetojte. Wše łopjena su pśecej zelene.

KwiśonkiWobdźěłać

Kwiśo wót septembra až do nowembra. Kwiśonki dośěgnu wjelikosć wót 5 mm a su zelene a 5-licbne, w połkulojtych wokołkach. Kwiśonkowe łopjeńka su lichotne.

Pśedmuske kwiśonki buchu w nazymje wót muchow a wósow woprošone.

PłodyWobdźěłać

Jagody su carne a kulojte. Jagody akle w slědujucym nalěśu zdrjaju. Wóni su gadowate a škóduju pśedewšym kóžu. Mimo togo rostlina wopśimjejo saponiny, kótarež su statkowne pśeśiwo dušatemu kašloju.

StojnišćoWobdźěłać

Wšedny blušć rosće w listowych měšanych lěsach a na skałach.

RozšyrjenjeWobdźěłać

Wšedny blušć jo w srjejźnej, pódwjacornej a pódpołdnjowej Europje až do pódpołnocneje šyriny wót 60° rozšyrjony.

NožkiWobdźěłać

  1. Starosta: Dolnoserbsko-nimski słownik, Niedersorbisch-deutsches Wörterbuch, Bautzen 1999, ISBN 3-7420-1096-4, bok 76
  2. W internetowem słowniku: Efeu

ŽrědłaWobdźěłać

  • Rothmaler, W. et al.: Exkursionsflora von Deutschland, Band 1-4, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, Berlin (2002) (nim.)
  • Seidel/Eisenreich: BLV Bestimmungsbuch Blütenpflanzen, ISBN 3-405-13557-5, boka 226-227 (nim.)
  • Spohn, Aichele, Golte-Bechtle, Spohn: Was blüht denn da? Kosmos Naturführer (2008), ISBN 978-3-440-11379-0, bok 428 (nim.)
  • Strasburger, E. et al.: Lehrbuch der Botanik für Hochschulen. 35. Auflage, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, Berlin (2002) (nim.)

Eksterne wótkazeWobdźěłać

« Wšedny blušć » w drugich wikimediskich projektach :